Законодавне новине

Објављен Правилник о државним жиговима за предмете од драгоцених метала

Правилник о државним жиговима за предмете од драгоцених метала објављен је 23. јануара 2013. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 7/13, ступио је на снагу 31. јануара 2013. године са почетком примене по истеку једне године од дана ступања на снагу овог правилника, односно од 1. фебруара 2014. године

Овим правилником ближе се прописују врсте, облици, изглед и начин израде државних жигова који се употребљавају за означавање степена финоће предмета од драгоцених метала