Законодавне новине

НОВА Уредба о висини и начину плаћања накнада за спровођење оверавања мерила, метролошких експертиза, испитивања типа мерила, испитивања претходно упакованих производа и других послова из области метрологије

Уредба о изменама уредбе о висини и начину плаћања накнада за спровођење оверавања мерила, метролошких експертиза, испитивања типа мерила, испитивања претходно упакованих производа и других послова из области метрологије објављена је 7. јуна 2013. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 50/13 и ступа на снагу 15. јуна 2013. године.

Овом уредбом  измењена је Уредба о висини и начину плаћања накнада за спровођење оверавања мерила, метролошких експертиза, испитивања типа мерила, испитивања претходно упакованих производа и других послова из области метрологије („Службени гласник РСˮ, бр. 68/10 и 72/10 - исправка). Уребом су измењене висине накнада које се плаћају за спровођење оверавања мерила, метролошких експертиза, испитивања типа мерила, испитивања претходно упакованих производа и других послова из области метрологије које спроводи Дирекција за мере и драгоцене метале