Законодавне новине

Јавна расправа о Предлогу правилника о безбедности личне заштитне опреме

Јавна расправа о Предлогу правилника о безбедности личне заштитне опреме

У поступку припреме правилника о безбедности личне заштитне опреме, Министарство економије и регионалног развоја спроводи јавну расправу. Јавна расправа о Предлогу правилника о безбедности личне заштитне опреме спроводи се у периоду од 1. августа до 30. септембра 2011. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству економије и регионалног развоја, на е-mail: nikola.mirkovic@merr.gov.rs  или поштом на адресу: Министарство економије и регионалног развоја, 11000 Београд, Булевар краља Александра 15.