Законодавне новине

Донета Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета 2015-2020

На седници Владе 30. октобра 2015. године донета је Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015-2020. године и објављена у „Службеном гласнику РС“, број 93/2015 од 13. новембра 2015. године

Текст Стратегије унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015-2020. године (.pdf)

Стратегијом унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период од 2015. до 2020. године дефинисани су кораци за динамичан и свеобухватан развој метрологије, стандардизације, акредитације и оцењивања усаглашености, као елемената инфраструктуре квалитета. У том смислу, Стратегија поставља приоритете развоја за наредни период, у складу са потребама индустрије и актуелним трендовима развоја инфаструктуре квалитета у Европи и свету.

Стратегијом се утврђују стратешки правци развоја система инфраструктуре квалитета у Републици Србији, базирани на анализама постојећег стања у овој области и плановима развоја индустријског сектора, превасходно у области индустријско-непрехрамбених производа.

Заокруживањем унапређеног система инфраструктуре квалитета, Република Србија ће бити неколико значајних корака ближе Европи у евро-интеграцијама и њеним вредностима које ће позитивно утицати на:

  • српске привреднике који ће производити, увозити и извозити производе без техничких препрека;

  • потрошаче којима ће бити доступни квалитетни и безбедни производи;

  • органе државне управе који ће на једноставнији и ефикаснији начин спроводити надзор над применом техничких прописа.  

Достизањем ових циљева Република Србија ће бити у позицији да постане активан учесник на европском и светском тржишту.

Припрема Стратегије је реализована уз техничку подршку немачке развојне помоћи, кроз програм GIZ ACCESS  – Програм развоја приватног сектора у Србији, и сарадњу са свим заинтересованим странама, укључујући, с једне стране институције инфраструктуре квалитета (ИСС, АТС, ДМДМ) и тела за оцењивање усаглашености, а са друге стране представнике привреде (ПКС, асоцијације и друга секторска удружења) као корисника услуга испитивања и сертификације.