Законодавне новине

Објављени нови правилници у области безбедности нисконапонске електричне опреме и електромагнетске компатибилности

Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона и Правилник о електромагнетској компатибилности објављени су у „Службеном гласнику РС”, број 25/2016 од 9. марта 2016. године

У „Службеном гласнику РС”, број 25/2016 од 9. марта 2016. године објављени су Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона и Правилник о електромагнетској компатибилности.

Ови правилници ступају на снагу 17. марта 2016. године, а почињу да се примењују од 1. јула 2017. године.