Законодавне новине

Објављен нови Правилник о безбедности машина

Правилник о безбедности машина објављен је у „Службеном гласнику РС“, број 58/2016 од 22. јуна 2016.

У „Службеном гласнику РС“, број 58/2016 од 22. јуна 2016. године објављен је нови Правилник о безбедности машина. Овај правилник ступа на снагу 30. јуна 2016. године, а почиње да се примењује 1. септембра 2016. године.

Детаљније информације о новом правилнику су на посебној страници.