Законодавне новине

Јавна расправа Предлога правилника о техничким и другим захтевима за котрљајне лежаје

Министарство привреде – Сектор за инфраструктуру квалитета спроводи јавну расправу Предлога правилника о техничким и другим захтевима за котрљајне лежаје

Јавна расправа о предлогу правилника спроводи се у периоду од 25. августа до 9. септембра 2016. године.

Предлози, сугестије и примедбе достављају се Министарству привреде, путем електронске поште на адресу: senka.tisma@privreda.gov.rs или поштом на адресу: Министарство привреде, Сектор за инфраструктуру квалитета, са назнаком „Јавна расправа о Предлогу правилника о техничким и другим захтевима за котрљајне лежаје”, улица Кнеза Милоша 20, 11000 Београд.