Законодавне новине

Нови Предлог правилника о плочама иверица

Министарство привреде је у марту 2016. године укинуло Наредбу о обавезном атестирању плоча иверица за општу употребу и грађевинарство, након детаљних анализа проблема на тршишту плоча иверица и учесталих примедаба привредних субјеката у вези са захтевима дефинисаних повученим стандардима из ове области.

Ради усклађивања законодавства са развојем технологија и нових стандарда из ове области Минисртарство је у оквиру стручне радне групе, у којој су учествовали еминентни стручњаци из редова произвођача, Института за стандардизацију Србије, Акредитационог тела Србије, универзитета, тела за оцењивање усаглашености и Привредне коморе Србије, припремило текст Предлога новог правилника.

Позивамо све заинтересоване стране да своје предлоге, сугестије и примедбе на Предлог правилника о техничким и другим захтевима за плоче иверице, доставе Министарству привреде, Сектору за инфраструктуру квалитета, путем електронске поште на адресу: jelena.petrovic@privreda.gov.rs.

Јавне консултације о предлогу правилника трају у периоду од 13. октобра до 26. октобра 2016. године.