Законодавне новине

Објављен Правилник о изменама и допуни Правилника о мерилима

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 95/16 од 30. новембра 2016. године објављен је Правилник о изменама и допуни Правилника о мерилима

Правилник о изменама и допуни Правилника о мерилима је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 95/16 од 30. новембра 2016. године. Овај правилник ступа на снагу 8. децембра 2016. године. 

Правилником о изменама и допуни Правилника о мерилима је измењен датум важења уверења о одобрењу типа, односно продужен је до 1. јануара 2024. године. Такође, овим правилником је прописано да мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док испуњавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу.