Законодавне новине

Упутство о примени поједних одредаба Правилника о техничким и другим захтевима за котрљајне лежаје

Правилник о техничким и другим захтевима за котрљајне лежаје („Службени гласник РСˮ, број 98/16) почиње да се примењује од 1. априла 2017. године.

Одредбама Правилника дефинисани су технички и други захтеви за котрљајне лежаје. Имајући у виду најчешћа питања заинтересованих страна, а у циљу ефикасније примене Правилника, Министарство привреде је припремило Упутство о примени појединих одредаба Правилника о техничким и другим захтевима за котрљајне лежаје.