Законодавне новине

Објављен Правилник о критеријумима за одређивање висине трошкова оверавања мерила

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 34/17 од 11. априла 2017. године објављен је Правилник о критеријумима за одређивање висине трошкова оверавања мерила

Правилник о критеријумима за одређивање висине трошкова оверавања мерила објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 34/17 од 11. априла 2017. године. Овај правилник ступа на снагу 19. априла 2017. године. 

Правилником о критеријумима за одређивање висине трошкова оверавања мерилаближе се прописују критеријуми за одређивање висине трошкова оверавања мерила одређених ценовником овлашћеног тела.