Законодавне новине

Објављен Правилник правилник o престанку важења одређених правилника

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 34/17 од 11. априла 2017. године објављен је Правилник o престанку важења одређених правилника

Правилник o престанку важења одређених правилника је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 34/17 од 11. априла 2017. године. Овај правилник ступа на снагу 19. априла 2017. године.

Правилником o престанку важења одређених правилника престају да важе 8 правилника из области лакотопивих тешких метала и њихових легура, материјала за обнављање аутомобилских спољних гума, челичних отковки и челичних ваљаних полуфабрикате, производа ливачке индустрије, посуда за кување, припрему и прераду хране и стони прибор, лабораторијског посуђа и прибор од стакла, стакленихе боца за пренос узорака течних производа нафте, система за означавање челика, као и 6 прописа из области метрологије.