Законодавне новине

Објављен Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 71/17 од 21. јула 2017. године објављен је Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила

Овај правилник ступа на снагу 29. јула 2017. године.

Правилником о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила прописује се врста, облик и начин стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила, рок њиховог важења, као и ближи облик и садржај уверења о оверавању мерила и уверења о одобрењу типа мерила.

Чланом 2. тач. 8) и 9) овог правилника прописана су два нова жига, и то заштитни жиг и заштитни жиг у облику налепнице.

Заштитни жиг је жиг који се употребљава при првом, периодичном и ванредном оверавању за заштиту места преко којег је могуће приступити метролошким карактеристикама мерила.

Заштитни жиг у облику налепнице је жиг који се употребљава при првом, периодичном и ванредном оверавању за заштиту места преко којег је могуће приступити метролошким карактеристикама мерила, када се због осетљивости конструкције мерила не може употребити заштитни жиг.