Законодавне новине

Објављен Правилник о садржини и обрасцу, као и начину вођења евиденције коју воде овлашћена тела

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 77/17 од 11. август 2017. године објављен је Правилник о садржини и обрасцу, као и начину вођења евиденције коју воде овлашћена тела

Правилник о садржини и обрасцу, као и начину вођења евиденције коју воде овлашћена тела објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 77/17 од 11. августа 2017. године. Овај правилник ступа на снагу 19. августа 2017. године.

Правилник о садржини и обрасцу, као и начину вођења евиденције коју воде овлашћена тела прописује  садржину и образац евиденције, као и начин вођења евиденције коју воде привредни субјекти или друга правна лица која су овлашћена за обављање послова оверавања мерила. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржини и обрасцу евиденције, као  и  начину вођења евиденције коју води овлашћено тело („Службени гласник РС”, број 58/11).