Законодавне новине

Oбјављен Правилник о аеросолним распршивачима

У „Службеном гласнику РС”, број 106/17 од 24. новембра 2017. године, објављен је Правилник о аеросолним распршивачима.

Правилник о аеросолним распршивачима објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 106/17 од 24. новембра 2017. године. Овај правилник је донет у циљу усклађивања националног законодавства са ДирективомСавета од 20. маја 1975. године о приближавању законодавстава држава чланица о аеросолним распршивачима (75/324/EEЗ).  

Аеросолни распршивач, у смислу овог правилника, је свака посуда намењена за једнократну употребу, направљена од метала, стакла или пластике, која садржи компримовани, течни или растворени гас под притиском, са или без течности, пасте или прашка, и која је опремљена уређајем за распршивање садржаја у виду чврстих или течних честица суспендованих у гасу, као пене, пасте, прашка или у течном стању.

Правилником о аеросолним распршивачима прописују се захтеви за пројектовање, израду, испитивање и обележавање аеросолних распршивача, који морају да буду испуњени за њихово стављање на тржиште. 

Овај правилник ступа на снагу 2. децембра 2017. године, а примењује се од 1. јануара 2018. године.