Законодавне новине

Објављен Правилник о начину ванредног прегледа мерила

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 112/17 од 15. децембра 2017. године објављен је Правилник о начину ванредног прегледа мерила

Правилник о начину ванредног прегледа мерила објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 112/17 од 15. децембра 2017. године и ступа на снагу 23. децембра 2017. године. Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину ванредног прегледа мерила („Службени гласник РС”, број 54/12).

Правилником о начину ванредног прегледа мерила ближе се прописује начин ванредног прегледа мерила, као и садржај и рок чувања извештаја о прегледу мерила.