Законодавне новине

Објављен Правилник о измени Правилника о мерилима брзине возила у саобраћају

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 117/17 од 27. децембра 2017. године објављен је Правилник о измени Правилника о мерилима брзине возила у саобраћају

Правилник о измени Правилника о мерилима брзине возила у саобраћајуобјављен је у „Службеном гласнику РС”, број 117/17 од 27. децембра 2017. године и ступа на снагу 28. децембра 2017. године.