Законодавне новине

Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 115/17 од 22. децембра 2017. године објављен је Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа.

Саставни део правилника је листа српских стандарда из области опште безбедности производа. Овај правилник ступа на снагу 1. фебруара 2018. године.

Ступањем на снагу новог правилника престаје да важи Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа од 25. маја 2016. године(„Службени гласник РС”, број 48/16).