Законодавне новине

Објављен Правилник о начину и условима оверавања мерила

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 7/18 од 26. јануара 2018. године објављен је Правилник о начину и условима оверавања мерила

Правилник о начину и условима оверавања мерила објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 7/18 од 26. јануара 2018. године и ступа на снагу 3. фебруара 2018. године. Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о оверавању мерила („Службени гласник РС”, број 1/12). 

Правилником о начину и условима оверавања мерила ближе се прописују начин и услови оверавања мерила за поједине врсте мерила, документација у поступку оверавања, као и начин, услови и рокови чувања потребне документације.