Законодавне новине

Објављен Правилник о метролошкој експертизи

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 13/18 од 14. фебруара 2018. године објављен је Правилник о метролошкој експертизи

Правилник о метролошкој експертизи објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 13/18 од 14. фебруара 2018. године и ступа на снагу 22. фебруара 2018. године.

Правилником о метролошкој експертизи ближе се прописује садржај и поступак спровођења метролошке експертизе.