Законодавне новине

Објављен Правилник о начину узимања предмета од драгоцених метала

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 20/18 од 16. марта 2018. године објављен је Правилник о начину узимања предмета од драгоцених метала

Правилник о начину узимања предмета од драгоцених метала објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 20/18 од 16. марта 2018. године и ступа на снагу 24. марта 2018. године.