Законодавне новине

Правилник о претходно упакованим производима

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 30/18 од 20. априла 2018. године објављен је Правилник о претходно упакованим производима

Правилник о претходно упакованим производима је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 30/18 од 20. априла 2018. године. Овај правилник ступа на снагу 28. априла 2018. године, осим одредбе члана 5. која се примењује од 1. јануара 2024. године. 

Новим Правилником о претходно упакованим производима је постигнуто потпуно усклађивање са прописима Европске уније из области претходно упакованих производа и боца као мерних посуда. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о претходно упакованим производима („Службени гласник РС”, бр. 43/13 и 16/16).