Законодавне новине

Објављен Правилник о безбедности дечјих игралишта

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 63/18 од 17. августа 2018. године објављен је Правилник о безбедности дечјих игралишта

Правилник о безбедности дечјих игралишта је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 63/18 од 17. августа 2018. године. Овај правилник ступа на снагу 25. августа 2018. године, а примењује од 23. новембра 2018. године.

Новим Правилником о безбедности дечјих игралишта прописују се битни захтеви за заштиту здравља и безбедности који се односе на потребне површине и опрему за јавна дечја игралишта, као и други захтеви и услови који морају бити испуњени при употреби дечјих игралишта на отвореном простору. Правилником је прописани редовни и ванредни прегледи дечјих игралишта.

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна