Законодавне новине

ИЗМЕЊЕН ПРАВИЛНИК О ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ ЗАХТЕВИМА ЗА КОТРЉАЈНЕ ЛЕЖАЈЕ

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 66/18 од 29. августа 2018. године објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о техничким и другим захтевима за котрљајним лежајима.

Правилник о изменама и допунама Правилника о техничким и другим захтевима за котрљајне лежаје  је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 66/18 од 29. августа 2018. године.

Овај правилник ступа на снагу 6. септембар 2018. године, а примењује од 1. новембра 2018. године

Овим Правилником су обухваћени и лежаји димензија 150 mm у погледу испитивања тврдоће и прецизиране су поједине одредбе у смислу једноставније примене самог правилника.