Законодавне новине

Објављен Правилник о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица

Правилник о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 96/18 од 11. децембра 2018. године. Овај правилник ступа на снагу 19. децембра 2018. године, осим члана 12. који се примењује даном приступања Републике Србије Европској унији.

Правилником о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица се прописују захтеви за влагомере за зрна житарица и семенкe уљарица, означавање влагомера, документација, начин утврђивања испуњености метролошких захтева за влагомере, методе мерења, начин одобрења типа влагомера, као и начин и услови оверавања влагомераје.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица („Службени гласник РС”, број 39/14).

 

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна