Законодавне новине

Учествујте у јавној расправи о Нацрту Закона о предметима од драгоцених метала

Министарство привреде спроводи јавну расправу о Нацрту закона о предметима од драгоцених метала у периоду од 10. до 30. априла 2019. године.

У сарадњи са Привредном комором Србије, Министарство привреде организује јавну расправу о Нацрту закона о предметима од драгоцених метала, која ће се у форми округлог стола одржати 18. априла 2019. године, од 10 до 13 часова, у просторијама Привредне коморе Србије, Ресавска 13-15, у Београду.

Mинистар привреде је решењем Број: 119-01-166/2018-07 од 8. октобра 2018. године образовао Посебну радну групу, која је припремила текст Нацрта закона.

Поред представника Министарства привреде и Дирекције за мере и драгоцене метале, у Радну групу за израду Нацрта закона именовани су и представници Министарствa трговине, туризма и телекомуникација, Министарства унутрашњих послова, Министарства финансија – Управа царина, Министарства финансија – Управа за спречавање прања новца, Народне банке Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца, Савеза удружења златара Србије, као и Уније златара Србије.

Предлози, сугестије и примедбе достављају се Министарству привреде, путем електронске поште на адресу:dragana.zecevic@privreda.gov.rs и anita.bujas@privreda.gov.rs  или поштом на адресу Министарство привреде, Сектор за квалитет и безбедност производа, са назнаком  „Јавна расправа о Нацрту закона о предметима од драгоцених метала” улица Кнеза Милоша 20, 11000 Београд.


У просторијама Привредне коморе Србије, Ресавска број 13-15, у Београду, 18. априла 2019. године, у периоду од 10 до 13 часова, одржан је округли сто у оквиру спровођења јавне расправе о Нацрту закона о предметима од драгоцених метала. На скупу су били присутни чланови Посебне радне групе за израду Нацрта закона, као и заинтересоване стране којима су представљена кључна решења Нацрта закона, а након тога су присутни узели активно учешће у дискусији.