Законодавне новине

Унапређен Правилник о безбедности дечјих игралишта

Измењени Правилник о безбедности дечјих игралишта објављен у „Службеном гласнику РС”, број 41/19 од 11. јуна 2019. године.

У Правилнику који ступа на снагу 18. јуна 2019. године извршене су измене појединих одредаба ради појашњења постојећих, а имајући у виду искуства из праксе тј. предлоге и сугестије заинтересованих страна са више од 15 семинара које је Сектор у сарадњи са Привредном комором Србије организовао широм Србије од новембра 2018. до фебруара 2019. године.

Које новине Правилник из јуна 2019. доноси? 

Дефинисане се јасне обавезе одговорног лица за постављање игралишта; унапређене су одредбе у вези са оцењивањем усаглашеност и именовањем тела за оцењивање усаглашености, прецизније је дефинисана декларација о усаглашености за опрему и површине за ублажавње удара, као и одговорности за произвођаче; додата је нова декларација о усаглашености за комплетно дечје игралиште коју сачињава лице које поставља дечје игралиште, као и знак усаглашености за цело игралиште.