Законодавне новине

Правилник о изменама правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 45/19 од 21. јуна 2019. године објављен је Правилник о изменама правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли

Правилник о изменама правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 45/19 од 21. јуна 2019. године. Овај правилник ступа на снагу 29. јуна 2019. године.

Правилником о изменама правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли су између осталог измењене врсте мерила која подлежу законској контроли, као и врсте мерила чије оверавање обавља Дирекција за мере и драгоцене метале.