Законодавне новине

Правилник о изменама правилника о мерилима брзине возила у саобраћају

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 50/19 од 12. јула 2019. године објављен је Правилник о изменама правилника о мерилима брзине возила у саобраћају

Овај правилник ступа на снагу 13. јула 2019. године.

Правилником о изменама правилника о мерилима брзине возила у саобраћају су у члану 18. став 2.Правилника о мерилима брзине возила у саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 119/14, 111/15 и 117/17) речи „истека рока важења тих уверењаˮ, замењене речима  „31. децембра 2020. годинеˮ.

Такође, у члану 19. речи „1. јануара 2020. годинеˮ су замењене речима „1. јануара 2022. годинеˮ.