Законодавне новине

Oбјављени нови спискови српских стандарда из области ЛВД и ЕМЦ

У „Службеном гласнику РС”, број 37/2019 од 31. маја 2019. године oбјављени нови спискови српских стандарда из области ЛВД и ЕМЦ

У „Службеном гласнику РС”, број 37/2019 од 31. маја 2019. године, објављен је нови Списак српских стандарда из области електричне опреме намењене за употребу у оквиру одређених граница напона. 

Овим списком замењује се Списак српских стандарда из области електричне опреме намењене за употребу у оквиру одређених граница напона („Службени гласник РС”, број 1/18). 

Списак српских стандарда из области електричне опреме намењене за употребу у оквиру одређених граница напона (ЛВД)

 

У „Службеном гласнику РС”, број 37/2019 од 31. маја 2019. године, објављен је нови Списак српских стандарда из области електромагнетске компатибилности.

Овим списком замењује се Списак српских стандарда из области електромагнетске компатибилности („Службени гласник РС”, број 92/17). 

Списак српских стандарда из области е електромагнетске компатибилности (ЕМЦ)