Законодавне новине

Објављен Правилник о изменама и допунама правилника о означавању и обележавању текстилних производа

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 86/19 од 6. децембра 2019. године објављен је Правилник о изменама и допунама правилника о означавању и обележавању текстилних производа ("Сл. гласник РС", бр. 86/2019)

Овај правилник (интегрална верзија) је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Уредбе број 2018/122 Европске комисије којом се допуњава Уредба број 1007/11 Европског парламента и Савета о називима текстилних влакана и означавању и обележавању сировинског састава текстилних производа.

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна