Законодавне новине

Објављен Правилник о оверавању медицинских термометара

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 88 од 13. децембра 2019. године објављен је Правилник о оверавању медицинских термометара

Правилник о оверавању медицинских термометара објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 88 од 13. децембра 2019. године и ступа на снагу 21. децембра 2019. године.

Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања медицинских термометара који се користе за заштиту здравља у здравственим установама (у даљем тексту: термометар), захтеви које термометри морају да испуне при оверавању, као и начин утврђивања испуњености тих захтева.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о медицинским термометрима („Службени гласник РС”, бр. 118/13 и 86/14).

 

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна