Законодавне новине

Објављен Правилник о анализаторима за мерење садржаја протеина у житу

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 96/19 од 31. децембра 2019. године објављен је Правилник о анализаторима за мерење садржаја протеина у житу

Правилник о анализаторима за мерење садржаја протеина у житу је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 96/19 од 31. децембра 2019. године. Овај правилник ступа на снагу 8. јануара 2020. године, осим члана 12. који се примењује даном приступања Републике Србије Европској унији.

Правилником о анализаторима за мерење садржаја протеина у житу прописују се захтевиза анализаторе за мерење садржаја протеина у зрнима житарица и семенкама уљарица, означавање анализатора протеина, документација, начин утврђивања испуњености метролошких захтева за анализаторе протеина, методе мерења, начин одобрења типа анализатора протеина, као и начин и услови оверавања анализатора протеина.

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна