Законодавне новине

Влада Републике Србије утврдила Предлог закона о метрологији, Предлог закона о предметима од драгоцених метала, као и Предлог закона о потврђивању конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II

Влада Републике Србије ја на седници одржаној 24. октобра 2019. године, утврдила Предлог закона о метрологији и Предлог закона о предметима од драгоцених метала. Такође, на седници од 12. децембра 2019. године Влада Републике Србије је утврдила и Предлог закона о потврђивању конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II.

Влада Републике Србије ја на седници одржаној 24. октобра 2019. године, утврдила Предлог закона о метрологији и Предлог закона о предметима од драгоцених метала. Такође, на седници од 12. децембра 2019. године Влада Републике Србије је утврдила и Предлог закона о потврђивању конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II.

Предлог закона о метрологији и Предлог закона о предметима од драгоцених метала су у скупштинској процедури од 28. октобра 2019. године, Предлог закона о потврђивању конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II, је у скупштинској процедури од 13. децембра 2019. године.

Текст Предлога закона о метрологији се налази на интернет страници  Народне скупштине Републике Србије: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2019/2681-19.pdf.

Текст Предлог закона о предметима од драгоцених металасе налази на интернет страници  Народне скупштине Републике Србије:http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2019/2682-19.pdf

Текст Предлога закона о потврђивању конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и IIсе налази на интернет страници  Народне скупштине Републике Србије: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2019/3063-19.pdf

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна