Законодавне новине

Објављени правилници о изменама Правилника у области машина, „ЛВД“, “ЕМЦ“, лифтова и „ATEX-a“

У службеном Гласнику РС, број 21/2020 од 6. марта 2020. године објављени су правилници о изменама Правилника у области машина, нисконапонске електричне опреме, лифтова, електромагнетске компатибилности и „ATEX-a“

Овим правилницима стављене су ван снаге одредбе које се односе на стављање Српског знака усаглашености на производе две године након приступања Србије ЕУ или потписивања „ACАA“ споразума, као и обавеза прибављања Потврда о усаглашености, са одложеном применом.

Правилник о изменама правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама

Правилник о изменама правилника о електромагнетској компатибилности

Правилник о изменама правилника о безбедности лифтова

Правилник о изменама правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона

Правилник о изменама правилника о безбедности машина

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна