Законодавне новине

Објављен Закон о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II

У „Службеном гласнику РС – Међународни уговори”, број 4/20 од 5. марта 2020. године објављен је Закон о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II

Закон о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II  објављен је у „Службеном гласнику РС – Међународни уговори”, број 4/20 од 5. марта 2020. године и ступа на снагу 13. марта 2020. године. 

Доношењем овог закона створени су предуслови за остваривање пуноправног чланства Републике Србије у Конвенцији о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала (у даљем тексту: Конвенција). 

Конвенција је вишестрани међународни уговор који је до данас закључило 20 држава и у којој РС као држава апликант тренутно има статус посматрача. 

Пуноправно чланство Републике Србије у Конвенцији допринеће смањењу трошкова извоза предмета од драгоцених метала јер за предмете који су у Дирекцији за мере и драгоцене метале означени жигом Конвенције „CCM” (Common Control Mark) неће постојати обавеза додатног испитивања и/или жигосања у иностранству. Тиме се повећава конкурентност домаћих произвођача предмета од драгоцених метала на иностраном тржишту, што је од посебног значаја, имајући у виду да ову делатност у Републици Србији претежно обављају микро и мала предузећа. 

Стицањем пуноправног чланства РС у Конвенцији омогућиће се да се предмети од драгоцених метала који су означени жигом Конвенције и који су прописаног степена финоће, могу ставити на тржиште Републике Србије без додатног испитивања односно жигосања.

 

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна