Законодавне новине

Објављен Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 44/20 од 27. марта 2020. године објављен је Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила.

Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 44/20 од 27. марта 2020. године. Овај правилник ступа на снагу 4. априла 2020. године.

Правилником о мерним системима за компримована гасовита горива за возила прописују се захтеви за мерне системима за компримована гасовита горива за возила, означавање мерних система, техничка документација, начин утврђивања испуњености ѕахтева, методе мерења, начин одобрења типа мерних система, као и начин и услови оверавања мерних система.

Овај правилник примењује се на мерне системе који су нaмењени за точење компримованог природног гаса, компримованог гасовитог водоника, биогаса, мешавине гаса или других компримованих гасовитих горива у друмска возила, железничка возила, бродове, боце и авионе

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила („Службени гласник РС”, број 9/14).