Законодавне новине

Објављен Правилник о изменама Правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 93/20 од 1. јула 2020. године објављен је Правилник о изменама Правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли, а у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 92/20 од 29. јуна 2020. године објављен је сет од 10 правилника који се односе на оверавање мерила која су саставни део одређених медицинских средстава.

На основу Иницијативе Министарства здравља да се одређени медицински уређаји са функцијом мерења, уврсте у мерила која подлежу законској контроли у складу са Законом о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16) донет је Правилник о изменама Правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли и сет од 10 појединачних правилника.

Правилник о изменама Правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 93/20 од 1. јула 2020. године и ступа на снагу 9. јула 2020. године.

Сет од 10 правилника односи се на оверавање мерила која су саставни део електрокардиографа, дефибрилаторa; вишефункцијских уређаја за мониторинг пацијента; инфузионих и перфузионих пумпи; дијализних апарата; неонаталних и педијатријских инкубатора и реанимационих топлих столова; ултразвучних физиотерапијских уређаја; високофреквенцијских хируршких ножева и високофреквенцијског хируршког прибора; механичких вентилатора или респиратора, и анестезиолошких система који се користе у сврху лечења, објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 92/20 од 29. јуна 2020. године.