Законодавне новине

Објављен Правилник о измени Правилника о критеријумима за одређивање висине трошкова оверавања мерила

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 104/20 од 31. јула 2020. године објављен је Правилник о измени Правилника о критеријумима за одређивање висине трошкова оверавања мерила

Правилник о измени Правилника о критеријумима за одређивање висине трошкова оверавања мерила објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 104/20 од 31. јула 2020. године и ступа на снагу 8. августа  2020. године.

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна