Законодавне новине

Правилник о измени правилника о националним еталонима

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 3/21 од 15. јануара 2021. године објављен је Правилник о измени правилника о националним еталонима

Правилник о измени правилника о националним еталонима је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 3/21 од 15. јануара 2021. године. Овај правилник ступа на снагу 23. јануара 2021. године. 

Предвиђена измена Правилника о националним еталонима (,,Службени гласник РС”, број 18/18) омогућава да се странка ослободи обавезе да уз захтев за проглашење националног еталона и именовање носиоца тог националног еталона достави акт о акредитацији према стандарду за рад лабораторија за еталонирање SRPS ISO/IEC 17025, што је у складу са Акционим планом за спровођење Програма за поједностављење административних поступака и регулативе „Е-папир” за период 2020. - 2021, за поступак 10.01.0002 – Проглашење националног еталона и именовање носиоца националног еталона.