Законодавне новине

ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ СРПСКИХ СТАНДАРДА ИЗ ОБЛАСТИ ОПШТЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПРОИЗВОДА

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 20/21 од 10. марта 2021. године објављен је Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа

Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 20/21 од 10. марта 2021. године. Овај правилник ступа на снагу 18. марта 2021. године, а примењује се од 1. јуна 2021. године, осим српских стандарда са Листе српских стандарда из области опште безбедности производа под редним бројем 37*. SRPS EN ISO 12863:2018 - Стандардна метода испитивања за оцењивање могућности паљења цигарета и 49*. SRPS EN 16156:2018 - Цигарете – Оцењивање могућности паљења – Захтеви за безбедност, који се примењују од 1. јануара 2023. године. 

Овим правилником је преузета референтна листа хармониозованих европских стандарда из области опште безбедности производа од 10. октобра 2019. године, као и измене и допуне референтне листе одговарајућих хармонизованих стандарда Европске комисије објављене у службеном листу Европске уније од 1. децембра 2020. године.