Законодавне новине

Влада Републике Србије утврдила Предлог закона о предметима од драгоцених метала и Предлог закона о изменама и допунама закона о акредитацији

Влада Републике Србије је на седници одржаној 1. априла 2021. године, утврдила Предлог закона о предметима од драгоцених метала и Предлог закона о изменама и допунама закона о акредитацији

Влада Републике Србије ја на седници одржаној 1. априла 2021. године, утврдила Предлог закона о предметима од драгоцених метала и Предлог закона о изменама и допунама закона о акредитацији. 

Предлог закона о предметима од драгоцених метала и Предлог закона о изменама и допунама закона о акредитацији су у скупштинској процедури од 5. априла 2021. године. 

 

Текст Предлог закона о предметима од драгоцених металасе налази на интернет страници Народне скупштине Републике Србијеhttp://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2021/597-21.pdf

Текст Предлог закона о изменама и допунама закона о акредитацијисе налази на интернет страници Народне скупштине Републике Србије: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2021/598-21.pdf