Законодавне новине

Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 37/21 од 14. априла 2021. године објављен је Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли

Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 37/21 од 14. априла 2021. године. Овај правилник ступа на снагу 22. априла 2021. године.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли („Службени гласник РС”, бр. 13/18, 45/19 и 93/20).