Законодавне новине

Објављен Списак српских стандарда из области лифтова

У службеном гласнику број 38/2021 од 16. априла 2021 године објављен је нови Списак српских стандарда из области лифтова којим су преузети хармонизовани стандарди из области лифтова са референтне листе европских хармонизованих стандарда од 26. јануара 2021. годин

Правилник о безбедности лифтова („Сл. гласник РС”, 15/17 и 21/20)  је праћен Списком српских стандарда из области лифтова а последња верзија овог списка објављена је у „Сл. гласнику РС”, 38/2021 од 16.априла 2021 године. Овај списак се редовно ажурира у складу са списком хармонизованих стандарда објављеним у Службеном листу ЕУ и усклађен је са списком стандарда  са референтне листе европских хармонизованих стандарда од 26. јануара 2021. године