Законодавне новине

Влада Републике Србије утврдила Предлога закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености

Влада Републике Србије је на седници одржаној 22. априла 2021. године, утврдила Предлог закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености

Влада Републике Србије ја на седници одржаној 22. априла 2021. године, утврдила Предлог закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености. 

 

Текст Предлогa закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености се налази на интернет страници Народне скупштине Републике Србијеhttp://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2021/728-21.pdf