Законодавне новине

Предлог закона о метрологији

Влада Републике Србије је на седници одржаној 3. јуна 2021. године, утврдила Предлог закона о метрологији.

Предлог закона о метрологији је у скупштинској процедури од 4. јуна 2021. године. 

Текст Предлог закона о метрологији се налази на интернет страници  Народне скупштине Републике Србије:

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2021/984-21.pdf

Влада је на седници одржаној 24. јуна 2021. године, донела Закључак 05 Број: 011-6088/2021 о повлачењу из скупштинске процедуре Предлог закона о метрологији.