Законодавне новине

Правилник о државним жиговима за предмете од драгоцених метала

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 114/21 од 30. новембра 2021. године објављен је Правилник о државним жиговима за предмете од драгоцених метала

Правилник о државним жиговима за предмете од драгоцених метала је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 114/21 од 30. новембра 2021. године. Овај правилник ступа на снагу 8. децембра 2021. године, а почиње да се примењује од 1. јуна 2022. године

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о државним жиговима за предмете од драгоцених метала (,,Службени гласник РС”, број 7/13).