Законодавне новине

Правилник о реглоскопима

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 120/21 од 10. децембра 2021. године објављен је Правилник о о реглоскопима.

Правилник о реглоскопима је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 120/21 од 10. децембра 2021. године. Овај правилник ступа на снагу 18. децембра 2021. године, осим члана 9, који се примењује даном приступања Републике Србије Европској унији. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о реглоскопима („Службени гласник РС”, бр. 26/15 и 49/15).