Законодавне новине

Донета Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености и исправи о усаглашености

Влада је на седници одржаној 23. децембра 2021. године донела Уредбу о начину спровођења оцењивања усаглашености и исправи о усаглашености

Овом уредбом се ближе уређује начин спровођења оцењивања усаглашености, начин одређивања и плаћања трошкова оцењивања усаглашености као и садржај исправе о усаглашености. Уредбом се ближе разрађују процедуре и основна начела по којима поступају именована тела у вези са спровођењем оцењивања усаглашености, почев од подношења захтева, преко начина спровођења самог оцењивања усаглашености, издавања и одузимања исправа о усаглашености, као и минималног садржаја одређених врста исправа, како би се успоставила јасна и унапред позната правила по којима поступају све заинтересоване стране. Такође, ближе је  разрађена примена модула у хармонизованој области тако да модул буде одговарајући за одређени производ. Ако је обавезно учешће независне треће стране, произвођачу се омогућава одабир модула који је најприхватљивији за њега.