Законодавне новине

Донета Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености и исправи о усаглашености

Влада је на седници одржаној 23. децембра 2021. године донела Уредбу о начину спровођења оцењивања усаглашености и исправи о усаглашености

Овом уредбом се ближе уређује начин спровођења оцењивања усаглашености, начин одређивања и плаћања трошкова оцењивања усаглашености као и садржај исправе о усаглашености. Уредбом се ближе разрађују процедуре и основна начела по којима поступају именована тела у вези са спровођењем оцењивања усаглашености, почев од подношења захтева, преко начина спровођења самог оцењивања усаглашености, издавања и одузимања исправа о усаглашености, као и минималног садржаја одређених врста исправа, како би се успоставила јасна и унапред позната правила по којима поступају све заинтересоване стране. Такође, ближе је  разрађена примена модула у хармонизованој области тако да модул буде одговарајући за одређени производ. Ако је обавезно учешће независне треће стране, произвођачу се омогућава одабир модула који је најприхватљивији за њега.

Званично време Републике Србије

Анкете