Законодавне новине

Обавезе именованих тела за оцењивање усаглашености поводом престанкa издавања потврда о усаглашености прописаних Правилником о ЛВД, Правилником о ЕМЦ и Правилником о безбедности машина

Подсећамо тела за оцењивање усаглашености која су именована у складу са Правилником о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона ("Сл. гласник РС", бр. 21/2020), Правилником о електромагнетској компатибилности ("Сл. гласник РС", бр. 21/2020) и Правилником о безбедности машина ("Сл. гласник РС", бр. 58/2016 и 21/2020), да потврде о усаглашености престају да важе од 1. јануара 2022. године, са тим у вези мењају се и обавезе именованих тела.

Подсећамо тела за оцењивање усаглашености која су именована у складу са чланом 13. Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона ("Сл. гласник РС", бр. 21/2020), да обављају поступке издавања Потврда о усаглашености најкасније до 1. јануара 2022. године. 

Тела за оцењивање усаглашености која су именована у складу са Правилником о електромагнетској компатибилности ("Сл. гласник РС", бр. 21/2020) престају да издају потврде о усаглашености од 1. јануара 2022. године, али могу да обављају поступке оцењивања усаглашености апарата из тачке 2) члана 8, тј. Преглед типа и Усаглашеност са типом на основу интерне контроле производње из Прилога 3 овог правилника. 

Тела за оцењивање усаглашености која су именована у складу са Правилником о безбедности машина ("Сл. гласник РС", бр. 58/2016 и 21/2020), престају да издају потврде о усаглашености од 1. јануара 2022. године.

Ако је машина наведена у Прилогу 4, израђена у складу са српским стандардима, и ако се произвођач определи да примени поступак за преглед типа из Прилога 9, и интерну контролу производње из Прилога 8 тачка 3; или поступак за потпуно обезбеђивање квалитета из Прилога 10, тада именована тела учествују у поступку оцењивања усаглашености. Такође, ако је машина наведена у Прилогу 4, а није израђена у складу са српским стандардима или ако за предметну машину нема тих стандарда, произвођач примењује један од следећих поступака: 1) поступак за преглед типа из Прилога 9 и интерну контролу производње машина из Прилога 8 тачка 3; 2) поступак за потпуно обезбеђивање квалитета из Прилога 10, уз учешће именованог тела.